خدمــات

خدمات قابل ارائه توسط ​​خانه نوآوری کهربا محدود نیست!
اما مهمترین خدماتی که خانه نوآوری کهربا ارائه می نماید، نصب پدال برای آسانسور
در تمامی اماکن دارای آسانسور است. همچینین نصب گیره پایی برای باز و بسته نمودن درب در محیط های عمومی است
​​​​​​​
با ما همراه باشید!