درباره ما

اهداف و سیاستها
مسئولیت اصلی "خانه نوآوری کهربا" پیاده سازی ایده‌ها واجرای پروژه‌ها با دقت، سرعت و كیفیت بالاست و پیروی از برنامه مدون را رویكرد و سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است. خانه نوآوری کهربا، با اتكا به تجربیات ارزشمند حاصل از اجرای طرح‌های متعدد، برخورداری از نیروی انسانی كار‌آزموده و كار‌آمد و بهره‌گیری از تجهیزات نرم‌افزاری مدرن و روزآمد «مدیریت اجرایی» را بر عهده دارد.
استقرار نظام مدیریت منابع را نیز از اصول خود می داند و با اهتمام به امر پژوهش و بهره‌گیری از یافته‌های تحقیقاتی در جهت توسعه ی هرچه بیشتر گام بر می دارد.​​​​​​​